Zwieksza się ilość pracowników z Indii z Chin i USA w Niemczech

Zwieksza się ilość pracowników z Indii z Chin i USA w Niemczech

 

Liczba obywateli spoza UE przeprowadzających się do pracy w Niemczech wzrosła o około 20 procent przez trzeci rok z rzędu.

Dane pokazują, że większość z tych obcokrajowców to mężczyźni z Indii, Chin i Stanów Zjednoczonych.

Federalny Urząd Statystyczny (Destatis) w poniedziałek zgłosił 20-procentowy skok w ciągu ostatniego roku u osób z krajów spoza UE przyjeżdżających do pracy w Niemczech.

 

Liczba obywateli spoza UE posiadających zezwolenie na pracę w Niemczech wzrosła z 217 000 w 2017 r. Do 266 000 w 2018 r.

To już trzeci rok z rzędu liczba ta wzrosła o 20 procent.]

Większość cudzoziemców pochodziła z Indii (12%), Chin (9%), Bośni i Hercegowiny (8%) oraz Stanów Zjednoczonych (7%).

Średnio nowoprzybyli mieli 35 lat, a ponad dwie trzecie z nich stanowili mężczyźni.
Ponad 80 procent miało tymczasowe zezwolenie na pracę, a 17 procent miało stałe zezwolenie na pobyt na czas nieokreślony.

Urząd statystyczny poinformował, że Albania, Czarnogóra, Kosowo, Macedonia, Serbia i Bośnia i Hercegowina stanowiły prawie 25% obcokrajowców z pozwoleniami na pracę w Niemczech w 2018 roku a w  2015 r. stanowiły one tylko około 9%.

Ponieważ kraje Bałkanów Zachodnich zostały uznane za bezpieczne w 2014 i 2015 r., Ich obywatelom trudniej było uzyskać pozwolenie na pobyt humanitarny w Niemczech, czyniąc migrację dla celów zatrudnienia bardziej realną opcją. Od 2016 roku obywatele tych państw mają również łatwiejszy dostęp do niemieckiego rynku pracy.

Obywatele spoza UE posiadający zezwolenie na pracę nie należą do tej samej kategorii co całkowita liczba cudzoziemców na niemieckim rynku pracy. Ci ostatni mogą obejmować obywateli UE mogących mieszkać i pracować w dowolnym państwie członkowskim bez zezwolenia lub cudzoziemców zarejestrowanych w Centralnym Rejestrze Cudzoziemców (AZR) na podstawie innych zezwoleń na pobyt, którzy mają również możliwość podjęcia pracy, takich jak uchodźcy.

Według AZR w Niemczech w 2018 roku. mieszkało około 10,9 miliona osób z jednym obywatelstwem – wzrost o około 292 000 lub 2,7% w stosunku do poprzedniego roku.

Agnieszka W

 

3 maja 2019

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*