Składki ubezpieczeniowe mają drastycznie wzrosnąć

Niemcy. Składki ubezpieczeniowe mają drastycznie wzrosnąć

Do tej pory nie było żadnych podwyżek na ustawowe składki ubezpieczeniowe Jednak może to się wkrótce zmienić.

W ciągu najbliższych trzech lat ma bowiem nastąpić znaczny wzrost składek ubezpieczeniowych.

Eksperci z Instytutu Badań Ekonomicznych (IW) w Kolonii zakładają, że wkład do ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego w 2020 roku wyniesie 16,5 proc.

W dłuższej perspektywie, wkład ten ma sięgnąć 19,2 procent w 2040 roku i 20,2 procent w roku 2050.

W latach 2016 do 2050 roku stawki składek wzrosną zatem o ponad 35 procent.

Obecnie, ogólna wysokość składki wynosi 14,6 procent.

Wzrost składek na ustawowe ubezpieczenie będzie jeszcze wyższy.

Wyniesie on z obecnego 2,5 procent do 2,55 procent w 2020 roku oraz do 3,2 procent w 2040 i 3,7 procent w roku 2050.

Pracownicy i pracodawcy znacznie odczują tą podwyżkę.

Z miesięcznego dochodu brutto 3.000 euro obecnie przeznacza się około 495 euro na ubezpieczenie zdrowotne i 76,5 euro na opiekę długoterminową.

W 2020 roku, ubezpieczenie zdrowotne będzie kosztować aż o 60 euro więcej. Z tego 30 euro będzie przypadało na pracownika. Opieka długoterminowa będzie kosztować o 0,75 euro więcej, którą także w połowie zapłaci pracownik.

W 2050 roku ubezpieczenie zdrowotne będzie zatem kosztować około 170 euro więcej . Wkład do opieki długoterminowej wzrośnie o 36 euro .

Warto podkreślić, iż przyczyną tej podwyżki jest wzrost średniej długości życia oraz starzenia się społeczeństwa. Koszty leczenia osób starszych są wyższe niż u młodych ubezpieczonych osób. Niemniej, zgodnie z IW, wydatki wzrosną o 20 procent. Z drugiej strony liczba osób wymagających opieki wzrośnie z 2,6 mln w 2015 roku do czterech milionów w 2050.

Obydwa zatem czynniki – rosnące koszty i malejące przychody składkowe doprowadziły do luki finansowania, napędzając tym samym ich wzrost.

Klaudia S.

photo/suedtirolnews

27 marca 2017

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*