Niemcy będą odsyłać emigrantów do Hiszpanii i Grecji .Umowa w EU

Umowa migracyjna ds emigrantów UE w skrócie

Po dziewięciu godzinach rozmów przywódcy UE zawarli w piątek twarde porozumienie w sprawie migracji.

„Platformy wyładowcze”, „centra kontrolowane” i wzmacnianie granic zewnętrznych są głównymi punktami porozumienia osiągniętego na szczycie w Brukseli.

Platformy wyładowcze – Aby powstrzymać przeprawy przez Morze Śródziemne, przywódcy zobowiązali się do „szybkiego zbadania” wciąż niejasnej koncepcji „regionalnych platform do lądowania” poza Europą dla migrantów uratowanych z wód międzynarodowych. Obiecali pracować we współpracy z Biurem Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców (UNHCR) i Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM).

Żadne państwo trzecie jak dotąd nie zaproponowało hostii tych ośrodków recepcyjnych, w których władze wprowadziłyby rozróżnienie między osobami nielegalnie migrującymi a osobami ubiegającymi się o azyl, które zostałyby dopuszczone do UE. Uważa się jednak, że Libia jest jednym z krajów, w których UE rozważa utworzenie platformy wraz z Algierią, Egiptem, Nigrem i Tunezją.

W czwartek rządy Maroka wykluczyły się i pomysł ten wzbudził wątpliwości w stolicach europejskich co do ich zgodności z prawem międzynarodowym.

Jednak szczegóły planów są pobieżne. Komisja wykonawcza UE ma teraz zadanie opracowania czegoś bardziej konkretnego w koordynacji z amerykańską agencją ds. Uchodźców i Międzynarodową Organizacją ds. Migracji, która wolałaby działać wyłącznie w europejskich ośrodkach migracyjnych.

Imogen Sudbery z Międzynarodowego Komitetu Ratunkowego powiedział, że plan rodzi więcej pytań niż odpowiedzi.

„Czy takie podejście byłoby zgodne z prawem międzynarodowym? Czy zatrzymani zostaną przetransportowani do najbliższego bezpiecznego portu? Co najważniejsze, na podstawie którego prawa kraju będą oceniane roszczenia? Kto byłby odpowiedzialny za tych, których roszczenia są przestrzegane? Potrzebujemy jasności w tej kwestii „- powiedziała.

„Kontrolowane centra”

Zgodnie z zawartą umową, migranci znalezieni i przetrzymywani w UE mogą zostać przeniesieni do „kontrolowanych centrów” na terytorium UE, skąd będą mogli zostać przeniesieni do całego bloku, jeżeli kwalifikują się do azylu i wróceni do swojego kraju, jeśli nie są. Ale ich tworzenie, które byłoby opłacane unijnymi pieniędzmi, pozostawia się państwom członkowskim „na zasadzie dobrowolności”, podobnie jak przeniesienie tam osób ubiegających się o azyl.

Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział, że centra mogą być tworzone tylko w państwach „frontowych”, do których należą Włochy, ale nie Francja. Jednak włoski przywódca, Conte, powiedział, że niektóre państwa UE nieformalnie zaproponowały otwarcie tych centrów na swojej ziemi, ale podkreśliły, że Włochy nie należą do nich.

Termin centra „kontrolowane” były preferowane w stosunku do „zamkniętych”, zgodnie z propozycją Francji.

„Ruchy wtórne”

Kompromis zawiera ustęp dotyczący ograniczenia przepływu migrantów między krajami UE. Tak zwane ruchy wtórne stanowią sedno napięć między niemiecką kanclerz Angelą Merkel a jej głównym sojusznikiem rządowym, CSU, który zagroził jednostronnym zwrotem migrantów już zarejestrowanych w innym miejscu po przybyciu na niemiecką granicę.

„Państwa członkowskie powinny podjąć wszelkie niezbędne wewnętrzne środki ustawodawcze i administracyjne, aby przeciwdziałać takim ruchom i ściśle współpracować ze sobą w tym celu” – konkluzje z posiedzenia.

Granice zewnętrzne

Porozumienie przewiduje zwiększenie zasobów Europejskiej Agencji Straży Granicznej, Fronteksu (bez podawania danych) i przyznanie mu szerszego mandatu. Planuje również wzmocnić wsparcie dla libijskiej straży przybrzeżnej, a także w ostrzeżeniu dla organizacji pozarządowych, wzywając „wszystkie statki działające na Morzu Śródziemnym” do przestrzegania obowiązujących przepisów i nie blokowania operacji libijskiej straży przybrzeżnej.

W sekcji szczególnie cenionej przez Maltę i Włochy 28 przywódców zgodziło się na wydanie drugiej transzy funduszu o wartości trzech miliardów euro, aby pomóc uchodźcom w Turcji i wnieść wkład do unijnego funduszu dla Afryki, aby spowolnić migrację do Europy jego punkt wyjścia.

Rozporządzenie Dublin

Szczyt miał doprowadzić do kompromisu w sprawie europejskiego prawodawstwa, które powierza odpowiedzialność za rozpatrzenie wniosku o azyl krajowi pierwszego wjazdu. Różnice są jednak zbyt duże, aby można było wprowadzić poprawki. „Konsensus należy znaleźć w rozporządzeniu dublińskim, tak aby został on zreformowany w oparciu o równowagę między odpowiedzialnością a solidarnością” – mówi umowa o reformie, która ugrzęzła od lat.

Komisja proponuje odejście od tej zasady w czasach kryzysu, a osoby ubiegające się o azyl są redystrybuowane z miejsca ich przybycia. Ale kraje takie jak Węgry i Polska, wspierane przez Austrię, sprzeciwiają się temu pomysłowi. Włochy domagają się całkowitego zaniechania stałego systemu dystrybucji oraz zasady odpowiedzialności kraju przylotu.

Katarzyna W

 

30 czerwca 2018
Czytaj inne artykuły w dziale Świat

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*