Koniec zwolnien lekarskich na papierze. Lekarz powiadomi pracodawce.

Koniec zwolnien lekarskich na papierze. Lekarz powiadomi pracodawce.

 

„Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung” lub zwolnienie lekarskie pracownicy przebywający na zwolnieniu chorobowym w Niemczech byli zobowiązani do złożenia papierowego powiadomienia o chorobie bezpośrednio do pracodawcy.

Ale żółta papierowa notatka – oficjalnie zwana Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (zaświadczenie o niezdolności do pracy) ma zostać zniesiona i zastąpiona elektronicznym świadectwem od 1 stycznia 2021 r.

Dzięki nowym przepisom praktyki lekarzy będą informować zakłady ubezpieczeń zdrowotnych drogą elektroniczną o zwolnieniu chorobowym w przyszłości.

Ten ostatni przekaże zaświadczenie bezpośrednio pracodawcy i poinformuje go o dacie rozpoczęcia i czasie trwania zwolnienia chorobowego.

Ustawa, która ma zastąpić długoletni papierowy żelben Scheine (żółte notatki), jak są one powszechnie znane, została poparta przez ministra gospodarki Petera Altmaiera (CDU) jako sposób na zminimalizowanie biurokracji.

Przekazany w środę plan dotyczy wszystkich legalnie ubezpieczonych osób w Niemczech lub około 85 procent populacji.

Powiadomienie o chorobie składało się wcześniej z kilku kawałków papieru: jeden należy wysłać do pracodawcy, jeden do zakładu ubezpieczeń zdrowotnych, a drugi przeznaczony jest na akta osobowe.

Pracownicy są zwykle zobowiązani do przekazania pracodawcy oficjalnego powiadomienia po czwartym dniu wezwania chorych. Jednak niektórzy pracodawcy mogą wymagać oficjalnego dowodu już pierwszego dnia zwolnienia lekarskiego.

Chociaż nowe rozporządzenie oficjalnie wchodzi w życie 1 stycznia 2021 r., Ustawowy zakład ubezpieczeń zdrowotnych Techniker Krankenkasse (TK) ma już projekt pilotażowy dotyczący przesyłania powiadomień o chorobach cyfrowo do pracodawców.

Coraz więcej osób korzysta z urlopu chorobowego w Niemczech każdego roku, a około 4,45 procent pracowników ubezpieczonych publicznie z dala od urzędu z powodu choroby w 2019 r.

Krzysztof W.

21 września 2019

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*