polskie szkoly

Hamburg – Polska Szkoła przy Konsulacie Generalnym RP

SZKOŁY Hamburg – Polska Szkoła przy Konsulacie Generalnym RP Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu podlega Ministerstwu Edukacji Narodowej, natomiast nadzór w zakresie spraw administracyjnych i finansowych sprawuje Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji…

9 grudnia 2016

Monachium – Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Konsulacie Generalnym RP

SZKOŁY Monachium – Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Konsulacie Generalnym RP Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Konsulacie Generalnym RP w Monachium (SPK) podlega Ministerstwu Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej. Bezpośrednim zwierzchnikiem jest: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą …

9 grudnia 2016

Berlin – Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP

Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie Oferujemy dzieciom obywateli polskich czasowo przebywających za granicą oraz dzieciom ze środowiska polonijnego możliwość bezpłatnej nauki w Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym zgodnie z ramami…

9 grudnia 2016